szechenyi-logo

Ügyfélszolgálat, rendelés: +36 70 977 2438 |  INGYENES szállítás 16 500 Ft-tól előre utalás esetén vagy 60 000 Ft feletti rendelés esetén!

Ügyfélszolgálat, rendelés: +36 70 977 2438 |  INGYENES szállítás 16 500 Ft-tól előre utalás esetén vagy 60 000 Ft feletti rendelés esetén!

Szavatosság

Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával és termékeinket választotta.

Minden termékünkre 12 hónap (1 év) szavatossági idő vonatkozik. 

 

Reklamáció esetén:

Rejtett gyártási vagy anyaghiba esetén panaszát - a vásárlás helyén - jelezze. A vásárláskor kapott nyugtával/számlával tudja igazolni a vétel helyét és időpontját. A fogyasztó jótállási jogait a Ptk. 6:170-6:174.§-a, illetve az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, szavatossági jogait pedig a Ptk. 6:157-6:170. §-ai határozzák meg.

Fontos tudni, hogy a hibásnak vélt terméket/lábbelit eljuttassa szaküzletünkbe, melynek költsége minden esetben a vásárlót terheli. Ennek kapcsán utánvétellel visszaküldött lábbelit nem áll módunkban átvenni. A meghibásodott lábbelit minden esetben megtisztított állapotban kérjük visszaküldeni!

A Maszáj-Sprint Kft. felelőssége nem áll fenn az alábbi esetekben:

a, a termék szakszerűtlen használata

b, a terméket munkavédelmi eszközként, vagy a rendeltetéstől eltérő célokra használták

c, a termék szakszerű ápolásának, tisztításának hiánya

d, külső behatás általi sérülés, rongálás

e, természetes használatból eredő kopás miatt.

 

A Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerint ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ezen rendelkezés fogyasztói adásvétel esetén tehát 1 évre emeli a Ptk. által korábban 6 hónapban szabályozott időtartamot, amely alatt a termék hibájára vonatkozó bizonyítási teher a vállalkozásra hárul.

Ez gyakorlatilag a kötelező jótállás legnagyobb előnyét – a hiba keletkezésére vonatkozó bizonyítási terhet – juttatja minden adásvétel fogyasztójának, függetlenül attól, hogy az adott termékre vonatkozik-e jogszabályi jótállás. Ennek megfelelően az egyéves periódus alatt felismert és bejelentett hiba esetén a vállalkozás jogszerűen csak akkor tagadhatja meg szavatossági kötelezettségei teljesítését, ha bizonyítja, hogy a hiba a teljesítést követő ok miatt következett be.

A vásárlástól számított egy évig tehát a kereskedőnek/eladónak kell igazolnia a hiba okát.

A szavatosság kizárólag a gyártási hibá(k)ra vonatkozik. A tartós, úgynevezett természetes használatból eredő kopás vagy a termék nem rendeltetésszerű használata miatti meghibásodás esetén a szavatossági jog nem érvényesíthető. Így a kereskedő nem köteles azt – jelen esetben a cipőt/lábbelit - javíttatni, cserélni.

 

A tizenkettő (12) hónap leteltével a vásárlónak kell független szakértői véleménnyel bizonyítania, hogy a hiba már a vásárláskor megvolt a terméknél és ez gyári hibára vezethető vissza.