szechenyi-logo

                                                                    Ügyfélszolgálat, rendelésfelvétel:    +36 70 977 2438  

                                                                    Ügyfélszolgálat, rendelésfelvétel:    +36 70 977 2438  

Elállási Nyilatkozat

  1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

 

Fogyasztói Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(Csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!)

 

Címzett: Maszáj-Sprint Kft. 

Telefonszám: +36 70 702 1933

Email: lepespontheviz@gmail.com

 

Elállás esetén az áru visszajuttatása a következő címre lehetséges: 

LÉPÉSPONT üzlet  

8380 Hévíz, Széchenyi utca 14. 

 

Alulírott/ak ………………………………………………kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek1 adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja2………………………………………………………………………………………………………………


A fogyasztó(k) neve: ………………………………………………………………………………………………………………


A fogyasztó(k) címe: ………………………………………………………………………………………………………………



Kelt: …………………………………………

Fogyasztó(k) aláírása: …………………………………

 

 

1 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

A megfelelő jelölendő

Kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén